வானொலியைக் கேட்க Play பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.அதிகாலை 04.40-06.00 மணி - செபமாலை - சந்தோஷ தேவரகசியம்.
காலை 06.00-07.00 மணி - திருப்பலி (நேரடி ஒலிபரப்பு விரைவில்)
காலை 07.00-07.35 மணி - இலத்தீன் திருப்பலி
நண்பகல் 12.00-01.20 மணி - செபமாலை - துக்க தேவரகசியம்.
பிற்பகல் 03.00-03.40 மணி - இறை இரக்க செபமாலை
இரவு 08.00-09.20 மணி - செபமாலை - மகிமை தேவரகசியம்.
நள்ளிரவு 12.00-04.40 மணி - காலத்தால் அழியாத பழைய பாடல்கள்.

மற்ற நேரங்களில் இனிமையான கத்தோலிக்கப் பாடல்கள் ஒலிபரப்பு செய்யப்படும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.

Mobile App in Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreams.onlineradio