✠ கிறிஸ்தவக் கீர்த்தனைகள்

அதி காலையில் பாலனைத் தேடி 

அதி மங்கள காரணனே துதி தங்கிய பூரணனே

அனாதி தேவனும் அடைக்கலமே அவர் நித்திய புயங்களும்

அன்பின் தேவநற்கருணையிலே அழியாப் புகழோடு

அன்பே பிரதானம் சகோதர அன்பே பிரதானம்

அன்பை நாடுவோம்

ஆசீர்வதியும் ஆண்டவா இப்புது மணமக்களை

ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே ஆனந்தமாகவே

ஆசீர்வதியும் தேவா உம் மக்கள் என்றென்றும் நிலைத்தோங்க

ஆதவன் உதிக்கும் முன் எழுவீர் நம் ஆண்டவர்

ஆதி திருவார்தை திவ்விய அற்புத பாலனாகப் பிறந்தார்

ஆதிப்பிதா குமாரன் ஆதி

ஆத்துமமே என் முழு உள்ளமே உன் ஆண்டவரை

ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்த ஆண்டவா அருளுமே

ஆமென் அல்லேலூயா-2 மகத்துவ தம்பராபரா

ஆர் இவர் ஆராரோ இந்த அவனியோர் மானிடமே

ஆர்பரித்தென்றும் அகமகிழ்வேன்

ஆவாரும் நாம் எல்லோரும் மகிழ் கொண்டாடுவோம்

ஆவியான தேவனே அருட்

ஆவியை மழை போலே ஊற்றும்

ஆனந்தமே ஜெயா ஜெயா அகமகிழ்தனைவரும் பாடிடுவோம்

இது அதிசயமே எனக்கானந்தமே

இம்மானுவேலின் இரத்த ஊற்றதோ

இயேசு இராஜா என்னை ஆளும் நேசா இயேசு இராஜா

இயேசு சொன்ன பொன்மொழிதான் உயிர்நாடி

இயேசு தானே அதிசய தெய்வம்

இயேசு நசரேயின் அதிபதியே பாவனவர் பிணையென

இயேசு நல்லவர் கிறிஸ்தேசு நல்லவர்

இயேசு நாமமே தினம் தியானமே

இயேசு நேசிக்கிறார் இயேசு நேசிக்கிறார் இயேசு என்னையும்

இயேசு ராஜன் இம்மானுவேலன்

இயேசுபிரான் எங்கள் இயேசுபிரான் உலகத்தின் இறைவன்

இயேசுவின் ஆலய மணியோசை கேட்டு இதயம் குளிருதடா

இயேசுவின் திரு நாமம் இகமதில்

இயேசுவின் நாமத்தைப் போற்றிடுவோம்

இயேசுவின் நாமமே திருநாமம் முழு இருதயத்தால்

இயேசுவே கிருபாசனபதியே கெட்ட எழியேன் என்னை

இயேசுவே வாருமே எங்கள் துயரம் தீரூமே

இயேசுவை அன்றி வேறொறு இரட்சகர்

இயேசுவை விசுவாசி நீ என்றைக்கும் சுக வாசி

இயேசுவையே துதிசெய் நீ மனமே இயேசுவையே துதிசெய்

இன்னமும் தாமதமேன் இன்ப சத்தம் கேளாயோ

இன்னாளில் இயேசு உயிர்த்தார் கம்பீரமாய்

ஈன லோகத்தில் இயேசு ஏன் பிறந்தார்

உந்தன் சுயமதியே நெறியென்றுணர்து மாயாதே

உந்தன் சுய மதியே நெறியென்றுணர்து மாயாதே

உலகம் தராத அன்பை தருவாயோ இயேசு பாலா

உன்னத மானவரின் உயர் மறைவிலிருக்கிறவன்

உன்னதத்தின் தூதர்களே ஒன்னாகக் கூடுங்கள் மன்னர்

உன்னதமானவரின் உயர் மறைவிலிருக்கிறவன்

எக்களம் தொனிக்கும் இயேசு வருவார்

எங்கே ஓடுவாய் இயேசுவின் அன்பை மறந்து

எண்ணில் அடங்கா தோத்திரம் தேவா

எந்தக் காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் இயேசுவே உம்மை

எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் இயேசுவை

எந்தன் இதயம் எழுச்சிஅடைந்திட வாராய் நீ வாராய்

எந்நாளுமே துதிப்பாய் என் ஆத்துமாவே நீ எந்நாளுமே

எல்லாம் இயேசுவே எனக்கெல்லாம் இயேசுவே தொல்லை மிகு

எழுந்தார் இறைவன் ஜெயமே ஜெயம் என எழுந்தார் இறைவன்

என் தேவன் என் வெளிச்சம்

என் மீட்பர் சென்ற பாதையில் நீ செல்ல

என்ன என் ஆனந்தம் என்ன என் ஆனந்தம் சொல்லக்கூடாதே

ஏதேனில் ஆதிமணம்

ஏற்றுக் கொண்டருளுமே இப்போ ஏழை என்

ஐயையா நான் வந்தேன் தேவ ஆட்டுக்குட்டி வந்தேன்

ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே உன்னதத்தில்

கட்டடம் கட்டிடும் சிற்பிகள் நாம் கட்டிடுவோம்

கண்களை ஏறெடுப்பேன்

கண்டேன் என் கண்குளிர கர்த்தனை இன்று

கண்டேன் ஐயா என் அகவை

கர்த்தர் என் மீட்பராய் இருக்கிறாரே

கர்த்தரின் பந்தியில் வா

கர்த்தன் என் இயேசு ராஜன்

கர்த்தர் என் மேய்பராய் இருக்கிராரே தாழ்ச்சி

கர்த்தர் என் மேய்பரே குறை எனக்கில்லையே

கர்த்தாவே யுக யுகமாய்

கல்யாணமாம் கல்யாணம் கானாவூரு கல்யாணம்

கல்வாரி அங்கே நீயும் வாராய்

கல்வாரி சிலுவை நாதா

கல்வாரி மா மலைமேல் கை கால்கள் ஆணிகளால்

கல்வாரியின் கருணை இதே

காரிருள் வேளையில் கடும்குளிர் நேரத்தில்

காலத்தின் அருமையை அறிந்து வாழாவிடின்

காலமே தேவனைத் தேடு

காலையும் மாலை எவ்வேளையும் கருத்துடன் பாடிடுவோம்

கிருபையிலே தேவ கிருபையிலே

கேளுங்கள் தரப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும்

கொல்கதா மேட்டினிலே கொடூர பாவி எந்தனுக்காய்

சந்தோஷம் பொங்குதே சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே

சமாதானம் ஓதும் இயேசு கிறிஸ்து இவர்தான்

சருவலோகாதிப நமஸ்காரம் சருவ சிருஷ்டிகனே நமஸ்காரம்

சாரோனின் ரோஜாவே பள்ளத்தாக்கின் லீலியே

சாலேமின் ராஜா சங்கையின் வாசா

சிலுவை சுமந்த ஒருவர் சிந்தின இரத்தம் புரண்டோடி

சிலுவை திருச் சிலுவை கிருபையின் இனிய

சீரார் விவாகம்

சீர் இயேசு நாதனுக்கு ஜெய மங்களம் அதில் திரியேக

சுந்தர இரட்சகனே எங்கள் சொந்த சுதன்

சுந்தரப்ப ரம்மதேவ மைந்தன் இயேசுகிறிஸ்துவுக்குத்

சோபனமாக சுபதினமே மாபெரும் ஆசிகள்

சோபனமே சோபனமே

தந்தானைத் துதிப்போமே திருச்சபையோரே துதிப்பாடிப்

தந்தேன் என்னை இயேசுவுக்கே இந்த நேரமே

தாசரே இத் தரணியை அன்பாய் இயேசுவுக்கு

தாய் மறந்தாலும் தந்தை மறந்தாலும்

திரிமுதல் கிருபாசனனே சரணம் ஜகசல இரட்சகா

திருப்பாதம் நம்பி வந்தோம் கிருபை நிறை இயேசுவே

தீய மனதை மாற்ற வாரும் தூய ஆவியே

துதி கன மகிமை இயேசுவுக்கே

துதி தங்கிய பர மண்டல சுபிசேடக நாமம் சுப மங்கள

துதிசெய் மனமே தினம் துதிசெய்

துதியுங்கள் தேவனை துதியுங்கள் தூயோனை

துன்பத்தில் செல்லவே என்னையே இயேசுவே

தெய்வம் தந்த திவ்ய குமாரன் வந்தார்

தேவ ராஜ திருக்குழந்தாய்

தேவப் பிதா எந்தன் மேய்பரல்லோ சிறுமை தாழ்ச்சி

தேவனின் பார்வைகள் பட்டால்

தேவனே நான் உமதண்டையில் இன்னும் நெருங்கி

தேவன் தந்த திருச்சபையே

தேவா பிரசன்னம் தாருமே தேடி உன் பாதம்

தேன் இனிமையினும் யேசுவின் நாமம் திவ்ய

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

தோத்திரம் செய்வேனே இரட்ஷகரைத் தோத்திரம்

நம் தேவனைத் துதித்துப் பாடி

நம்பி வந்தேனே இயேசையா நான் நம்பி வந்தேனே

நம்பினவர் கருள் இன்பம் தரும் இயேசு

நல் ஆவி ஊற்றும் தேவா

நல்ல நாள் இருஒரு நல்ல நாள் நல்ல உள்ளங்கள் நன்றி

நற்கருணை நாதனே சர்குருவே அருள்வாய்

நீயுனக்கு சொந்தமல்லவே மீட்க்ப்பட்ட பாவி நீயுனக்கு

நெஞ்சமே வீணாய் சோர்ந்து போகாதே

பத்து கட்டளைகள்

பத்து கட்டளைகள்

பரிசுத்தம் பெற வந்திட்டீர்களா

பாடித்துதி மனமே பரனைக் கொண்டாடி துதி தினமே

பாடினால் பாடுவேன் இயேசு பாலனை

பாதம் ஒன்றே வேண்டும் இந்த

பாரீர் கெஸ்தமனே பூங்காவில் என்நேசரையே

பாவிக்குப் புகலிடம் இயேசு இரட்சகர்

பிறந்தார் பிறந்தார் இயேசு பெத்தலையில்

புதுப் பாட்டுப் பாடுவேன் உன்னதரிலே

பெத்தலையில் பிறந்தவரை போற்றி துதி மனமே

பெத்தலையின் சத்திரத்தை நாடினார் ஏழை மாது

பொங்குதே ஆனந்தம்

போற்றிடுவோம் புகழ்திடுவோம் ஒபரன் இயேசுவையே

போற்றித் துதிப்போம் எம் தேவ தேவனை

மகனே உன் நெஞ்செனக்குத் தாராயோ

மகிழ் கொண்டாடுவோம் மகிழ்கொண்டாடுவோம்

மகிழ்சியோடிருங்கள் மகிழ்சியோடிருங்கம் நம்மை யேசு

மங்களமே இன்னாளிலே மங்களமே என்றென்றுமே

மங்களமே என்றென்றுமே மங்களம் என்றென்றுமே

மங்களமே மங்களமே

மங்களம் செழிக்க கிருபை அருளும் மங்கள நாதனே

மங்களம் நித்திய மங்களம் மங்களம் மணவாளன் இயேசுவின்

மங்களம் மங்களமே மணமக்கள் மாண்புரவே

மணமகர் வாழ்கவே

மணமகர் வாழ்கவே மகத்துவம் பெறுகவே

மணமக்கள் வாழ்க மனைஅறம் செழிக்க

மண்ணோரை மீட்க இன்று

மலர் மணமே மலர் மணமே திரு

மனவாழ்வு புவி வாழ்வினில் வாழ்வு

மாறிடா என் மா நேசரே

யூதர் இராஜா சிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்

ரோஜாப்பூ வாசமலர்கள் நாம் இப்ப நேசமநாள்

வந்தனம் வந்தனமே தேவ சொந்தமே கொண்டிதமே

வந்தாளுமே என்நாளுமே

வரவேண்டும் எனதரசே மனுவேல் ஸ்ரவேல் அரசே

வருவாய் தருணமிதுவே அழைக்கிராரே

வாரா வினை வந்தாலும் சோராதே

வாருமையா போதகரே வந்தெம்மிடம் தங்கியிரும்

வானமும் பூமியும் மலை பள்ளத்தாக்கும்

வான் புகழ் வல்ல தேவனையே நித்தம்

விந்தை கிறிஸ்தேசு இராஜா உந்தன் சிலுவை என்

ஸ்ரீமா தேவா திருவருள் புரிய நீ கருணைபாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...