✠ நாட்டியப் பாடல்கள்

நா மணக்குது இயேசு என்னும் நாமம் சொன்னாலே

இனிவரும் காலங்கள் இனிதாகும் என்று மனங்கள்

ஏழிசை கீதம் நான் பாட வருவேன் இறைவனே உன்னில்

நெஞ்சே இறைவனை நீ வாழ்த்து நெஞ்சே இறைவனை நீ

கலை முதற் தலைவனே தாள்பணிந்தோம் உம்மில் நிலையாய்

இயேசு சாமி மண்ணில் வந்தாரு நம்ம எல்லோரையும் மீட்க

பூவால கரகம் செஞ்சி பொன்போல அலங்கரிச்சி

வாழும் மனிதரில் இறைவனைக்கான வருகை புரிகின்றோம்

முழுமுதற் பொருளே போற்றி அருந்தவப் பலனே போற்றி

வெள்ளிச் சுரங்களின் அலைகளிலே துள்ளி வருகின்ற

மங்கள் நாயகனே இயேசையா உன் பாதம் சரணமையா

கொட்டுங்கடா கும்மி நல்ல கொட்டுங்கடா இயேசு சாமி

பாடுங்களேன் பாடுங்களேன் ஆடுங்களேன் பாடுங்களேன்

புது மலர் தூவி புன்னகை ஏந்தி பாமாலை புகழ்மாலை

அகரமும் நகரமும் ஆனவனே

வான் படை தளபதி மிக்கேலே வையகம் காக்க

கும்மியடி பெண்ணே கும்மியடி

நமக்குப் புகலிடம் ஒருவருண்டு உலகிலே

தந்தானப் பாட்டு பாடி வந்தோம் கொண்டாடி

ஏழைகளின் காவலனே எங்கள் நெஞ்ச நாயகனே

முழு முதல்வனே தலைவனே தருகின்றேன்

நம்பிக்கை நட்சத்திரங்கள் விண்ணில் ஒளிருது

ஆண்டவர் திருப்பாதம் கூடுக்கள் அன்பர்களே
பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...