✠ ஆராதனைப் பாடல்கள்

அடைக்கலம் தருகின்ற நாயகனே

அதிகாலையில் உம் திருமுகம்

அப்பா நான் உம்மைப்

அருள் தாரும் இயேசுவே

அருள் திரு தேவ

அன்பின் தேவநற்கருணையிலே

அன்பும் அமைதியும் நீரே

ஆராதனை ஆராதனை இதய

ஆராதனை ஆராதனை எம்

ஆராதனை செய்கின்றேன் இறைவா

ஆராதிக்கின்றோம் நாங்கள் ஆராதிக்கின்றோம்

ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்

உன்னை நான் நேசிக்கிறேன்

உன்னைப் பிரிந்திட மனம்

என் இயேசுவே என்

என் விழியே இயேசுவை

என்னோடு தங்கும் ஆண்டவரே

கொஞ்ச நேரம் கேளாயோ

செவிசாய்க்கும் இறைவன்

தந்தையே இறைவா உம்மில்

தந்தையே உம்மை வணங்குகின்றோம்

மாண்புயர் இவ்வருள் அனுமானத்தை

வாருங்கள் புகழந்திடுவோம் தேவாதி

வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...