✠ கிறிஸ்மஸ் பாடல்கள்

அப்பத்தின் வீடெனும் பெத்தலையில்

அன்பின் அமுதமே அருளின்

ஆ அம்பர உம்பரமும்

ஆ ஈதென்ன மா

ஆகாயம் மண்ணிலா அமுதான

ஆதவன் உதிக்கும் முன்

ஆர் இவர் ஆராரோ

இந்த மண்ணில் வந்து

இயேசுவே என் நண்பனே

இன்று பிறந்த நாள்

இஸ்ராயேலின் நாதனாக வாழும்

உயிர் நண்பர்களே அன்பின்

உன்னை நினைக்கையிலே உள்ளம்

எந்தன் நெஞ்சுக்குள்ளே நீ

எழுக பாலனே இயேசு

என்ன சொல்லி தேவன்

ஏதுக்கழுகிறாய் நீ ஏழை

ஏழை இதயம் தேடி

ஏழைக்குப் பங்காளனாம் பாவிக்கு

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உரிம

ஒப்பில்லா திரு இரா

ஓ பெத்லஹேமே சிற்றூரே

கண்ணே நீ கண்ணுறங்காய்

கண்டுகொண்டேன் உன் தரிசனம்

கண்டேனென் கண்குளிர -

கன்னி ஈன்ற செல்வமே

கன்னி மரி பாலனாய்

காலம் கனிந்தது கடவுளின்

குழந்தை இயேசுவே குவலயம்

குழந்தை இயேசுவே நன்றி

குழந்தையே எங்கள் செல்வமே

கொஞ்சி கொஞ்சி பேசும்

சாமி நம்ம சாமி

சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகளே துள்ளி

சின்னஞ்சிறு வண்ணமலர்

தங்கச் சுடரே வா

தரிசனம் தரவேண்டும் இயேசய்யா

தாய்மடி மண்ணில் தங்க நிலா

தெய்வதரிசனம் தேடும் மனம்

நட்ட நடு சாமத்துல

நின்னருள் நாடி நான்

தேவன் வந்த அந்நாளிலே

ஆழிப்பேரலை கரை தாண்டி

பக்தரே வாரும் ஆசை

பாலகா உனக்கொரு பாட்டு

பாலா தேவா பாலா

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்லஹேம் ஊருக்குச் சென்றிடுவோம்

பெத்லஹேம் என்னும் அப்பத்தின்

பொழுது புலரும்

பொன்னோடை கீழ்வானில்

மகத்துவம் நான் கண்டேன்

மகிமை மகிமை விண்ணில்

மண்ணில் வந்த குழந்தையே

விண்ணில் தோன்றும் தாரகை

மழலை மொழிகள் சொன்னாலென்ன

மனோ மகிழ்வோடே அனைவரும்

வானம் இன்று பூமியில்

அருளாக எம் பூமி

விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும்

விண்மீன்கள் ஒளிர்ந்து

Angels we have

Jingle bells jingle

Joy to the

Long time ago

O come all

Silent night holy

There shall be showersபாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...