✠ கிறிஸ்மஸ் பாடல்கள்

அன்பின் அமுதமே அருளின்

அன்பின் தாலாட்டிலே பாலனை

அன்பின் ராஜாங்கம் அறிவின்

ஆண்டவர் சன்னிதி வாருங்களே

ஆண்டுக்கு ஒருமுறை வருகிறது

ஆலய மணிகளே ஒலித்திடுங்கள்

இடையர்கள் தந்த காணிக்கை

இந்த மண்ணில் வந்து

இயேசு பிறந்த நாளிது

இயேசு பிறந்தார்

இயேசு பிறந்துவிட்டார் மெசியாவும்

இன்று நமக்காக மீட்பர்

இன்று நமக்காக மீட்பர்

இன்று பிறந்த நாள்

உயிர் நண்பர்களே அன்பின்

உலகின் ஒளியே உண்மையின்

உன்னை நினைக்கையிலே உள்ளம்

எந்தன் நெஞ்சுக்குள்ளே நீ

எல்லாருக்கும் இன்று திருவிழா

எளிய வடிவில் குடிலில்

என் இயேசுவே என்

என்னிதய வேந்தனே இயேசு

ஏற்றிடுவீர் எம் காணிக்கைப்

கடவுள் இந்த உலகினுக்களித்த

கண்ணான கண்ணின் மணி

கருணைக் கடலே வா

கள்ளமில்லா ஒரு வெள்ளிநிலா

கன்னி ஈன்றி செல்வமே

கன்னிமரியின் மடியில் வந்த

குடிலினில் பிறந்த இறைமகனை

குழந்தை இயேசு வருவீரே

சர்க்கரை முத்தே சந்தன

சின்னக் குழந்தை இயேசுவுக்கு

சின்னக் குழந்தை எங்கள்

சின்ன சின்னப் பாலகனே

தங்கச் சுடரே வா

நன்றி பாடுவோம் நாங்கள்

நெஞ்சிலே என் நெஞ்சிலே

பாலகா உனக்கொரு பாட்டு

புதிய ஆண்டு வருக

புதிய பூமியே புதுப்பாட்டு

புதுஉலகம் படைத்திடவே மகிழ்ந்து

புது நாளாம் புனித

புதுப்புது ராகங்கள் இசைத்திடுவேன்

பூ இமைகள் மூடி

பெத்லகேம் ஊருக்குச் சென்றிடுவோம்

பெத்தலகேம் குடிலில் மரியின்

பெத்தலையில் வந்துதித்த எங்கள்

பெத்தலையிலே சின்னப் பாலன்

பொழுது புலரும் நேரமிது

பொன்னும் வெள்ளைப் போளமும்

மகிழ்ச்சியை விதைத்திட வந்தவரே

மண்ணில் வந்த நிலவே

ஆகா மன்னவன் இறைவன்

மன்னன் இயேசு பிறந்துவிட்டார்

மாமன்னன் உலகினிலே இன்று

மார்கழி மலரே ஆராரோ

மாரனாதா மாரனாதா எம்

வார்த்தையானவர் மனிதனாகிறார்

வானவர் இசையில் வாழ்த்தொலி

விண்ணகத்தின் சுடரே மண்ணில்

விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும்

வெண்ணிலா இந்த மண்ணில்

வெல்ல வந்த செல்லமே


அப்பத்தின் வீடெனும் பெத்தலையில்

ஆ அம்பர உம்பரமும்

ஆ ஈதென்ன மா

ஆகாயம் மண்ணிலா அமுதான

ஆதவன் உதிக்கும் முன்

ஆர் இவர் ஆராரோ

இயேசுவே என் நண்பனே

இஸ்ராயேலின் நாதனாக வாழும்

எழுக பாலனே இயேசு

என்ன சொல்லி தேவன்

ஏதுக்கழுகிறாய் நீ ஏழை

ஏழை இதயம் தேடி

ஏழைக்குப் பங்காளனாம் பாவிக்கு

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உரிம

ஒப்பில்லா திரு இரா

ஓ பெத்லஹேமே சிற்றூரே

கண்ணே நீ கண்ணுறங்காய்

கண்டேனென் கண்குளிர

கன்னி ஈன்ற செல்வமே

கன்னி மரி பாலனாய்

காலம் கனிந்தது கடவுளின்

குழந்தை இயேசுவே குவலயம்

குழந்தை இயேசுவே நன்றி

குழந்தையே எங்கள் செல்வமே

கொஞ்சி கொஞ்சி பேசும்

சாமி நம்ம சாமி

சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகளே துள்ளி

சின்னஞ்சிறு வண்ணமலர்

தரிசனம் தரவேண்டும் இயேசய்யா

தாய்மடி மண்ணில் தங்க நிலா

தெய்வதரிசனம் தேடும் மனம்

நட்ட நடு சாமத்துல

நின்னருள் நாடி நான்

தேவன் வந்த அந்நாளிலே

ஆழிப்பேரலை கரை தாண்டி

பக்தரே வாரும் ஆசை

பாலா தேவா பாலா

பெத்தலையில் பிறந்தவரைப்

பெத்லஹேம் ஊருக்குச் சென்றிடுவோம்

பெத்லஹேம் என்னும் அப்பத்தின்

பொழுது புலரும்

பொன்னோடை கீழ்வானில்

மகத்துவம் நான் கண்டேன்

மகிமை மகிமை விண்ணில்

மண்ணில் வந்த குழந்தையே

விண்ணில் தோன்றும் தாரகை

மழலை மொழிகள் சொன்னாலென்ன

மனோ மகிழ்வோடே அனைவரும்

வானம் இன்று பூமியில்

அருளாக எம் பூமி

விண்மீன்கள் ஒளிர்ந்து

Angels we have

Jingle bells jingle

Joy to the

Long time ago

O come all

Silent night holy

There shall be showersபாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...