✠ புனிதர் பாடல்கள்


அழகாய் நிற்கும் யார்


புனித யோசேப்பு

எங்கள் காவலாம் சூசை

நாசரேத்தில் ஓர் குடும்பம்

மதுமலர் நிறைகொடி கையிலேந்தும்

மாநிலம் போற்றிடும் மாவளனே


புனித தோமா

இயேசுவின் அன்புச் சீடரான

நெஞ்சம் தன்னில் நிறைந்து

புனிதராம் தோமையைப் போற்றிடுவோம்

மதுர ஞான சீலனே


புனித செபஸ்தியார்

அண்ணலே செபஸ்தியாரே அருள்தணலே

நோய்நொடி நீக்க வல்லவரே

போற்றி நாம் புகழ்ந்திடுவோம்

வாருங்கள் புனிதரிடம் வாருங்கள்


புனித சவேரியார்

இறைமணம் பரப்பிடவே மறைநெறி

உலகமெல்லாம் எனக்காதாயம் என

சவேரியாரே எம் நல்ல

நல்ல காலம் பொறந்திருச்சு


புனித அந்தோனியார்

அன்புத் தந்தையே கருணை

இறைவனின் புனிதரே வாழ்க

நம்புங்கள் ஜெபியுங்கள் நல்லது

நல்ல காலம் பிறந்திருக்கு

பதுவைத் திருமுனியே புதுமைகள்

பதுவைப் புனிதரின் புகழ்நாமம்

வரம் தந்தாளுவாய் தினம்


புனித செசீலி

இசை என்னும் அமுதை

வாழ்க புனித செசிலியே


புனித வியானி

புனிதரே அருள்மரி வியான்னியேபாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...