✠ ஒப்புரவுப் பாடல்கள்

அப்பா உன் பிள்ளை

அப்பா நான் தவறு

அப்பா நீ இருக்க

இயேசு இயேசு பாவத்தில்

இயேசுவே என் தெய்வமே

இரக்கத்தின் ஆண்டவரே எம்மீது

இயேசையா இயேசையா

என் இயேசுவே என்னை

என் பிழையெல்லாம் பொறுத்தருள்வாய்

உம் இரத்தத்தால் எம்மைக்

கருணை இறைவா சரணம்

கனிவு காட்டுமையா எந்தன்

தந்தாய் தவறு செய்தேன்

தந்தையின் வீட்டிற்கு திரும்பிடுவேன்

தந்தையே இறைவனே இரக்கமாயிரும்

நம்பி வந்தேன் இயேசுவே

நான் காணாமல் போன

நான் பாவி இயேசுவே

பரிசுத்த வாழ்க்கையில் வாழ்வதற்கு

பாவியான என்னையே ஏற்றுக்கொள்ளும்

மன்றாடிப் புலம்புகின்றோம்

மன்னிக்க வேண்டும் அன்பின்

மன்னிப்பாயா மன்னிப்பாயா

மன்னிப்பு மன்னிப்பு மன்னிப்பு

மனம் மாறி வருகிறேன்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...