வானொலியைக் கேட்க Play பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.அதிகாலை 04.30-05.45 மணி - செபமாலை.
காலை 06.00-07.00 மணி - திருப்பலி (வேளாங்கண்ணி திருத்தலப் பேராலயத்திலிருந்து நேரடி ஒலிபரப்பு விரைவில்)
நண்பகல் 12.00-01.15 மணி - செபமாலை.
பிற்பகல் 03.00-03.40 மணி - இறை இரக்க செபமாலை
மாலை 06.00-07.00 மணி - திருப்பலி 
இரவு 08.00-09.15 மணி - செபமாலை.
இரவு 10.00-12.00 மணி - காலத்தால் அழியாத பழைய பாடல்கள்.

மற்ற நேரங்களில் இனிமையான கத்தோலிக்கப் பாடல்கள் ஒலிபரப்பு செய்யப்படும். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.

Mobile App in Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreams.onlineradio
பிரியதத்தத்தினாலே பூரண மரியாயே வாழ்க! கர்த்தர் உம்முடனே! பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே! உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய சேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அர்ச்சியசிஷ்ட மரியாயே! சர்வேசுரனுடைய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும், எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும். ஆமென் சேசு.