வானொலியைக் கேட்க Play பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.

Mobile App in Google Play Store : 

Tamil Radio: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catholictamil.radio

Telugu Radio: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.catholictamil.teluguradio

  

காலை 06.00-07.00 மணி - திருப்பலி நேரடி ஒலிபரப்பு (வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாதா திருத்தலப் பேராலயம்)

பிற்பகல் 03.00-03.30 மணி - இறை இரக்க செபமாலை

இரவு 10.00-12.00 மணி - காலத்தால் அழியாத பழைய பாடல்கள்.

வெள்ளிக்கிழமை மாலை 06.00-06.50 மணி - சிலுவைப்பாதை.

மற்ற நேரங்களில் இனிமையான கத்தோலிக்கப் பாடல்கள் 24 மணி நேரமும் இடைவெளியின்றி ஒலிபரப்பு செய்யப்படும். (20,000-க்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன).  தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள்.

பிரியதத்தத்தினாலே பூரண மரியாயே வாழ்க! கர்த்தர் உம்முடனே! பெண்களுக்குள்ளே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே! உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய சேசுவும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அர்ச்சியசிஷ்ட மரியாயே! சர்வேசுரனுடைய மாதாவே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும், எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும். ஆமென் சேசு.