✠ புனித வாரப் பாடல்கள்

தவக்காலப் பாடல்கள்


இயேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ

அப்பத்தின் சாயலுள் மறைந்தே

இயேசுவே என் தெய்வமே

எம் இயேசுவே எம்

என் பிழை எல்லாம்

என்னை நேசிக்கின்றாயா

உம் இரத்தத்தால் என்னைக்

சிலுவையில் தொங்கும் செம்மறியே

தயை செய்வாய் நாதா

தவக்காலம் இது தவக்காலம்

துணையின்றி ஏங்கிடும் ஏழை

தூய நல் ஆண்டவரே

தேவனே என்னைப் பாருமே

பாடுகள் நீர் பட்டபோது

மனிதனே நீ மண்ணாக

விந்தை கிறிஸ்தேசு இராஜா

ஜீவிய நாள் முழுதும்


குருத்து ஞாயிறு


தாவீதின் மகனுக்கு

எபிரேயர்களின் சிறுவர்

எபிரேயர்களின் சிறுவர்

கிறிஸ்து அரசே இரட்சகரே

ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின்

ஆயிரக் கணக்கான வருடங்களாய்

ஆண்டவர் புனித நகரத்தில்

என் இறைவா என்

கிறிஸ்து தம்மைத் தாழ்த்தி

நாம் ஆசீர்வதிக்கும் கிண்ணம்


பெரிய வியாழன்


புதியதோர் கட்டளை உங்களுக்குத்

ஆசைமேல் ஆசையாய் இருந்தேன்

ஆண்டவரே நீரோ என்

பாதங்களைக் கழுவினார்

அன்பும் நட்பும் எங்குள்ளதோ

பாடுவாய் என் நாவே


புனித வெள்ளி


தந்தையே உம் கையில்

கிறிஸ்து தம்மைத் தாழ்த்தி

திருச்சிலுவை மரமிதோ

எனது ஜனமே நான்

எனது பிரஜையே உனக்கு

ஆணி கொண்ட உன்

கல்வாரி சிகரமதில் கல்நெஞ்சக்

தேவன் மகன் முள்முடி

நம்பிக்கை தரும் சிலுவையே


சிலுவைப் பாதை


எங்கு போகிறீர் இயேசு

நிந்தையும் கொடிய வேதனையும்

பழிகளை சுமத்திப் பரிகசித்தார்

மைந்தனார் சிலுவை மீது


பாஸ்கா திருவிழிப்பு


கிறிஸ்துவின் ஒளி இதோ

உமது ஆவியை விடுத்தருளும்

ஆண்டவர் மாண்புடன் புகழ்

கலைமான் நீரோடைகளை ஆர்வமுடன்

அல்லேலூயா அல்லேலூயா

ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும்

தேவாலய வலப்புறமிருந்து தண்ணீர்

ஆமென் அல்லேலூயா மகத்துவத்

இந்நாளில் இயேசுநாதர் உயிர்த்தார்

உயிர்த்த என் இறைவன்

ஒவ்வொரு பகிர்வும் புனித

சாவு வீழ்ந்தது வெற்றி

சிலுவையில் இயேசுவை இணைத்ததெல்லாம்

வைகறை வானமே மேகப்பூக்களால்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...