✠ பஜனைப் பாடல்கள்

அஞ்சலி அஞ்சலி அஞ்சலி

அருள் தா இறைவா

அலைந்திடும் உள்ளம் அமைதியைக்

அழைத்துச் செல்வாயே அன்பின்

அன்பு செய்ய வரம்

அன்பெனக்கு இல்லையேல் நான்

ஆகாயம் உம்மைப் புகழ்கின்றதே

ஆவியாம் இறைவா இணையற்ற

இந்த நாளினைத் தந்த

இயேசு இயேசு கிறிஸ்துவே

இயேசு உன் பாதத்தில்

இயேசு என் தெய்வம்

இயேசு வாராய் நீ

இயேசுவே இயேசுவே இயேசுவே

இயேசுவே என் உயிரே

இறைவா உம் தயவினிலே

இறைவா உம் தரிசனம்

இறைவா உன் முகம்

இறைவா உம் வார்த்தையிலே

இனியொரு பொழுதும் உனைப்

உயிரளிக்கும் உணவே வாழ்த்துகிறோம்

உள்ளத்தில் உறையும் தூய

உன் பேரைப் பாடாத

உன்னருகில் அமர்ந்திடவே ஏங்குகிறேன்

உன்னைத் தேடி வந்தேன்

உன்னோடு இருக்கவேண்டும் என்

எந்தன் இயேசுவே என்

எந்தையே இறைவா திருவடி

எல்லா காலத்திலும் எல்லா

எல்லாமாய் இருக்கின்ற இறைவா

என் ஆண்டவனே என்

என் ஆன்மா ஆண்டவரை

என் இதயம் உன்

என் நெஞ்சில் இயேசுவே

என்னுயிரே இறைவா உன்

எண்ணெய் இல்லா தீபம்

என்னே உயர்வானது இயேசு

குயவனே வள்ளலே என்

சச்சிதானந்தா இதயத்தின் தலைவா

சரணம் சரணம் இயேசு

சுந்தர ஜோதி வந்தருளாயா

தந்தையே இறைவா போற்றி

தந்தையே என் இறைவா

தரிசு நிலமாய் நீரின்றி

தொழுது மலர்கொண்டு வாழ்த்துவோம்

தேவாதி தேவா உன்

நன்றி நன்றி இயேசுவே

நன்றி நன்றி இறைவா

நன்றியால் உள்ளம் மகிழ்ந்தோம்

நன்மையெல்லாம் தந்தவரே தந்தையே

பரலோகத் தந்தாய் சரணம்

பரலோகத் தந்தாய் முதல்வனே

பேசுவாய் எந்தன் இறைவா

புகழ்ந்திடு மனமே புகழ்ந்திடு

மலர் மிசை ஆகிய

மழையைப் போல வருவாயே

வருந்தி சுமந்திடும் மாந்தரே

வந்தோம் தந்தாய்

வாடிப்போகாதே எந்தன் மனமே

ஆராதனை ஆராதனை

வாழ்வு தருவது இறைவார்த்தை

வாழிய இயேசுவே உம்திரு

வாழிய மூவொரு இறைவா

ஜெபிப்பதற்கு கற்றுத்தாரும் என்


அப்பா தந்தையே மனம்

இயேசுவே உமது விலைமதிப்பில்லா

இளங்கதிர் வீசியே வரும்

இறை சமூகமாய் நாங்கள்

என் இயேசுவே என்னை

என் தலைமீது உம்

என் வாழ்வில் என்றும்

என் விழியே இயேசுவை

கருணை இறைவா சரணம்

கருணை காட்டுமய்யா கவலை

இறைவா இறைவா இறைவா

தனி முதல் இறைவனாம்

தேவா உன் பதம்

தொடும் என் கண்களையே

நான் பாவி இயேசுவே

மன்னிக்க வேண்டும் அன்பின்

மன்னிப்பு மன்னிப்பு மன்னிப்பு

வந்தருளும் ஆண்டவரே உடனே

வாழ்வென்ற கொடைக்காக நிறைவாக


பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...