✠ திருவிருந்துப் பாடல்கள்

அகமருந்தாக நீயே வா

அகவிருந்தாக என் இறைவா

அதிசயங்கள் செய்கிறவர் நம்

அப்பத்தில் வாழும் தெய்வமே

அப்பமிது அப்பமிது அப்பாவில்

அப்பமிது அப்பமிது அப்பாவில்

அமைதியின் நல் காவலா

அருட்கனியே என் அகநிலவே

அருள் தரும் திருவிருந்து

அருளின் ஊற்று என்னிலே

அன்பனே என்னுள்ளம் எழுந்திட

அன்பனே விரைவில் வா

அன்பின் உறவினைப் பகிர்ந்திடும்

அன்பென்னும் வீணையிலே நல்

ஆயிரம் பிறவிகள் நான்

ஆனந்த மழையில் நானிலம்

இதய அமைதி பெறுகின்றோம்

இதய கீதம் இசைத்து

இதயத்திலே கோயில் செய்தேன்

இதயம் இணையும் நேரம்

இதயம் எழுந்து வந்தவனே

இதயமே இதயமே என்னில்

இதயமே நீ தங்கும்

இதை என் நினைவாய்ச்

இதோ இறைவனின் செம்மறியே

இம்மையும் நீ மறுமையும்

இயற்கையில் உறைந்திடும் இணையற்ற

இயேசு அழைக்கிறார்

இயேசு தரும் விருந்திது

இயேசு நம் ஆண்டவர்

இயேசுவே எல்லாம் நீ

இயேசுவே என் இறைவனே

இயேசுவே என் உள்ளம்

இயேசுவே என் தேவனே

இயேசுவே என் நேசமே

இயேசுவே என் மீட்பனே

இயேசுவே என் ராஐனே

இருளகற்றும் ஒளிச்சுடராய் வருவாய்

இறைவன் அழைக்கின்றார் இனிய

இறைவன் என்னில் எழுந்தது

இறையவனே என் வழித்துணை

இறைவனே வானக விருந்து

இறைவா என்னில் தங்கிட

இறைவா வா விரைவாய்

இன்பம் தேடும் இதயமே

இன்றும் என்றும் திருநாளாம்

இனிய தெய்வம் இயேசுவே

இனிய தேவன் எழுந்து

உணவாக வந்து உயிரோடு

உயிரான உணவு வடிவில்

உயிரின் உயிரே இறைவா

உயிரே எந்தன் உயிரே

உயிரே என்றாக உணவில்

உயிரோவியம் எனை உனதாக்க

உலகாளும் தந்தாய் நீ

உள்ளம் என்னும் கோயிலிலே

உள்ளம் மகிழ உறவு

உறவான உயிரே என்

உறவின் உயிராக அருளின்

உறவு ஒன்று உலகில்

உறவைத் தேடி இறைவன்

உறவை வளர்க்கும் விருந்தாக

உன்னதங்களிலிருந்து ஊருக்கெல்லாம் விருந்து

உன்னில் நான் ஒன்றாக

உன்னைக் கண்டு உறவாட

உன்னை நான் ஒருபோதும்

உன்னை நினைத்து நான்

உன்னோடு உறவாடும் நேரம்

உன்னோடு நான் விருந்துண்ண

எந்தன் இதய இனிய

எந்தன் உள்ளம் வாரும்

எந்தன் சொந்தமே இயேசுவே

எழிலின் வடிவாம் இறைவா

என் அன்பு தேவா

என் ஆயன் இயேசு

என் ஆன்ம உணவே

என் இதய தெய்வமே

என் இதயம் என்

என் இறைவன் இயேசு

என் உணவாக என்

என் சுவாசக் காற்றே

என் தெய்வமே என்னில்

என் தெய்வமே என்

என் தேவன் வருகின்றார்

என் தேவனே இறைவனே

என் மன்னவா என்னில்

என் வாழ்வில் இயேசுவே

என்னகத்தில் உனையழைத்தேன்

என்னகம் இணைய இறைவன்

என்னில் எழும் தேவன்

என்னில் ஒன்றாக எந்தன்

என்னுயிரே என்னிறையே இயேசு

என்னோடு நீ பேச

என்னோடு நீ பேச

என்னோடு வாழ என்னோடு

என் ஜீவன் பாடுது

எனில் வாரும் என்

எனையாளும் தேவன் எனைத்

ஏழிசை நாதனே எழுவாய்

ஏழை எந்தன் இதய

ஒரு நாளும் உனை மறவா திருநாள் தினம் வேண்டும்

ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில்

ஒருபோதும் உனைப் பிரியா

ஒருபோதும் பிரியாமல் உயிராக

ஒவ்வொரு பகிர்வும் புனித

ஒளியாம் இறையே வாராய்

ஒளியான என் தெய்வமே

கருணை தெய்வமே கனிவாய்

கருணையின் உருவே இறைவா

குறையாத அன்பு கடல்

கொண்டாடுவோம் திருவிருந்து நம்மை

சங்கமம் அன்பின் சங்கமம்

சங்கமம் இனிய சங்கமம்

சமபந்தி விருந்தின் சங்கமமே

சுமைசுமந்து சோர்ந்திருப்போரே

செந்தமிழ் நாதனே தேன்சிந்தும்

செந்தமிழில் உந்தன் புகழ்

செம்மறியின் விருந்துக்கு

சொந்தம் தேடும் எந்தன்

தணியாத தாகம் தணியாத

தரிசனம் நீ தரவேண்டும்

தன்னை வழங்கும் தலைவன்

தாய்போல எனைக்காக்கும் என்

தியாகதீபம் இயேசுவின் பிரசன்னம்

திருவிருந்து இது இறைவிருந்து

திருவிருந்து திருவிழா என்

தெய்வ தரிசனம் தேடும்

தெய்வமே உன் பார்வை

தெய்வமே வாரும் என்னிலே

தெய்வீக ராகம் தேன்சிந்தும்

தேடும் அன்புத் தெய்வம்

தேடும் எந்தன் தெய்வம்

தேவன் என்னைத் தேடி

தேவா எந்தன் நாவிலாடும்

நற்கருணைப் பந்தியிலே அமர்ந்திடுவோம்

நானே வானினின்று இறங்கி

நினைவாலே உருவாகி உயிரோடு

நீ ஒளியாகும் என்

நீயின்றி நானில்லை இறைவா

நீயே எந்தன் தெய்வம்

நெஞ்சத்தில் வா என்

நெஞ்சத்திலே தூய்மையுண்டோ இயேசு

நெஞ்சமெல்லாம் கோவில் செய்தேன்

நெஞ்சமென்னும் ஆலயத்தில் வரவேண்டும்

பரம பரிசுத்த தேவனே

பாட்டு நான் பாடக்

பாடும் எந்தன் ஜீவனில் என் பரமன் இயேசுவே

புதுயுகம் காண புறப்படும்

பொன்மாலை நேரம் பூந்தென்றல்

மனமென்னும் ஆலயம் உனதாக்கினேன்

மனுவான வார்த்தை நம்மோடு

வசந்த ராகம் பாடுவோம்

வா மன்னவா இதயம்

வாழ்வது நானல்ல என்னில்

வாழ்வது நானல்ல என்னில்

வாழ்வாக நீயாக வேண்டும்

வாழ்வை அளிக்கும் வல்லவா

வானக அப்பமே வரவேண்டும்

விண்ணக விருந்தே வா

வருக வருக இறைவா நீ வருக

விருந்துக்கு வாருங்கள் நம்

ஜீவ கானங்கள் நான்

ஜீவன் தேடும் தெய்வம்பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...