✠ சிறார் பாடல்கள்

ஆயன் இயேசு கூட

இயேசு இயேசு இயேசு

இயேசுவே எனக்கொரு ஆசை

என் இயேசு நீ

என்னோட ஆசைய

என்னோட இயேசுவே கொஞ்ச

காலையில கண்விழிச்சு எழுந்ததுமே

குழந்தை மனம் வேண்டும்

சின்னச் சின்ன ஆட்டுக்

பாசத்தோடு தேடி வந்தபாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...