✠ வருகைப் பாடல்கள்

அணி அணியாய் வாருங்கள்

அமைதி தேடி அலையும்

அர்ச்சனை மலராக ஆலயத்தில்

அருட்கரம் தேடி உன்

அழைக்கிறார் இயேசு ஆண்டவர்

அழைக்கும் இறைவன் குரலைக்கேட்டு

அற்புத அன்பனின் அடிதொழவே

அன்பின் திருக்குலமே இறை

அன்பின் தேவன் அழைக்கின்றார் ஒன்று கூடுவோம்

அன்பின் விழுதுகள் படர்ந்திடவே

அன்பினில் பிறந்த இறைகுலம்

அன்பு மாந்தர் அனைவருமே

அன்பைக் கொண்டாடுவோம் இறை

ஆண்டவர் அவையினில் பாடுங்களே

ஆண்டவர் சந்நிதி வாருங்களே

ஆண்டவர் வழியை ஆயத்தம்

ஆண்டவரின் திருச்சந்நிதியில் ஆனந்தமுடனே

ஆண்டவரே உம் இல்லம்

ஆலயத்தில் நாம் நுழைகையிலே

ஆலயபீடம் வாருங்கள் இறைமக்களே

ஆவியிலும் என்றும் உண்மையிலும்

ஆனந்த கானங்கள் அன்புடன்

ஆனந்த கீதங்கள் முழங்கிட

ஆனந்த மலர்களாக அன்பியம்

இணைந்திடுவோம் இறைமக்களே இயேசுவின்

இணையில்லா இறைவனின் திருப்புகழை

இதயங்கள் மலரட்டுமே நம்மில்

இதய தீபம் ஏற்றுவோம்

இதோ இதோ ஒரு

இயேசு அழைக்கிறார் இயேசு

இயேசுவில் இணைந்திட இறைமையில்

இயேசுவின் சந்நிதியில் மகிழ்வோம்

இயேசுவின் தலைமையில் புதியதோர்

இயேசுவே என்றும் என்னுடன்

இருகரம் குவித்து சிரம்தனைத்

இறை உறவில் மலர்ந்திடுவோம்

இறைகுலமே எழுக இறைபதமே

இறைகுலமே திருக்குலமே தன்மான

இறை பலியினில் இணைந்திடுவோம்

இறைமக்கள் அகமகிழ்ந்து வருகின்ற

இறைமக்கள் ஒன்றுகூடுவோம்

இறைமக்கள் யாவரும் கூடிடுவோம்

இறைமக்களே கதிரோன் முகம்

இறைமக்களே கூடிவாருங்கள் உங்கள்

இறைமகன் இயேசு அழைக்கின்றார்

இறைமனித சங்கமம் நிகழும்

இறையன்பில் வாழ எழும்

இறையாட்சி மலர்ந்திட நம்மில்

இறையாட்சி மலரவேண்டும் புதுவாழ்வு

இறையாட்சியின் மனிதர்களே மரிமைந்தனின்

இறை இயேசு அழைப்பேற்று

இறைவன் நம்மை அழைக்கின்றாரே

இறைவன் படைத்த நாளில்

இறைவனில் இணைந்திட வளமுடன்

இறைவனின் ஆவி நிழலிடவே

இறைவனின் திருக்குலமே வருக

இறைவனின் திருமுன் வாருங்கள்

இறைவனின் பலியில் இணைந்திட

இறைவனின் புகழ்பாட இங்கே

இறைவனைத் தொழவே அருள்தனைப்

இறைவனைத் தேடும் இதயங்களே

இறைவனைப் புகழ்வோம் வாருங்கள்

இறைவனைப் புகழ்வோம் வாருங்களே

இறைவா இதோ வருகின்றோம்

இறைவா உன் தரிசனம்

இறைவா உன் பீடம்

இறைவனோடு உறவு கொள்ளும்

இன்பம் பொங்கும் நாளினிலே

இனிய கீதங்கள் இசைத்திடுவோம்

உதயங்கள் தேடும் இதயங்கள்

உலகத்தின் ஒளியே உண்மையின்

உறவின் கரங்கள் ஒன்றாய்

உறவு மலரும் புனித

உன் இதய வாசல்

உன் இல்லம் என்னும்

உன் திருப்புகழ் பாடியே

எழுந்திடுவீர் இறைமக்களே குழுமிடுவீர்

என்னை அழைத்தார் என்னை

ஒளியில் நடந்துவா சகோதரா

ஒளியே ஒளியே எழிலே

ஒன்று கூடுவோம் ஒன்றாய்ப்

காலை இளங்கதிரே நீ

குழலோடும் யாழோடும் இனிதான

 சக்தியானவா ஐöவநாயகா அன்பாலே

சம்மதமே இறைவா சம்மதமே

சின்ன சின்ன பூக்கள்

தமிழால் உன் புகழ்

தலைவா உனை வணங்க

திருக்குலமே எழுந்திடுக அருள்

திருப்பலியைச் செலுத்திடவே திருப்பணிகள்

தினந்தோறும் தினந்தோறும் உனைநானும்

தினம் தினம் வலம்

தீபத்தின் ஒளியினில் இணைவோம்

தேவனின் திருவடி செல்வோம்

தேவா உன் திருவடியை

நன்மைகள் செய்த இறைவனுக்கு

நிறையருள் வாழ்வு பயணத்திலே

நிறைவாழ்வை நோக்கி திருப்பயணம்

பரிசுத்த குலம் நீங்கள்

புத்தொளி வீசிட பூமணம்

புதிய பாதையில் புறப்பட்டுச்

புதிய பூமியே புதுப்பாட்டு

புதிய வானகமும் புதிய

புதுமை தேடுகின்ற இதயங்களே

புதுயுக நாயகன் அழைக்கின்றார்

புதுயுகமும் பிறந்ததின்று புது

புலர்ந்ததே புதுவானம் புதியதாய்

புனித நல் பலியினில்

மகிழ்ந்திடாய் மாநிலமே உந்தன்

மகிழ்வினை விதைத்திட மனங்களை

மணியோசைக் கேட்டேன் குழலோசைக்

மனமே இறைவனில் சங்கமம்

வரம் கேட்டு வருகின்றேன்

வருக வருக மகிழ்வுடனே

வருக வருகவே வசந்த

வருவாய் இன்று கிறிஸ்தவக்

வாருங்கள் அன்பு மாந்தரே

வாருங்கள் இறைமக்களே

வாருங்கள் இறைமக்களே கடல்

வாருங்கள் மானிடரே பாருலகம்

விடுதலை ராகங்கள் விடியலின்

விடியலைத் தேடி வருகின்றேன்

விண்ணகத் தந்தையின் பிள்ளைகளே

வைகறைப் பொழுதின் வசந்தமே


அர்ப்பணப் பூக்களை அன்புடன்

அழைக்கின்றார் இயேசு அழைக்கின்றார்

அழைக்கும் இறைவன் குரலைக்

அலைகடலாய் எழுந்து வருகிறோம்

அலைகடலெனத் திரண்டு

அற்புத அன்பனின் அடி

அன்பின் தேவன் அழைக்கின்றார்

அன்புலகம் படைத்திடுவோம் அன்பே

ஆண்டவர் சந்நிதி கூடிடுவோம்

ஆண்டவர் தந்த நன்னாளிதே

ஆண்டவரின் வழிதனையே ஆயத்தம்

ஆலயம் இறை ஆலயம்

ஆனந்தம் பொங்கிட அதிசயங்கள்

இணையில்லா இறைவனின் சொந்தங்கள்

இயேசு என்னும் பெயரைச்

இயேசுவின் வழியில் ஓரணியாக

இல்லம் செல்வோம் என்று

இரக்கத்தின் இறைவனின் இறைகுலமே

இளங்காலை இவ்வேளையிலே இறைவன்

இறைகுலமே நீர் வருவீர்

இறைமையில் கலந்திட வாருங்களே

இறையாட்சி மலர வேண்டும்

இறைவன் அழைப்பில் வரும்

இறைவன் தந்த நாளில்

இறைவா இறைவா உம்

இனிய நாள் பிறந்தது

உமது அரசு வருக

உயிருள்ள இறைவனின் உறவினில்

ஒரு குலமாய் ஓரினமாய்

ஒன்றாகக் கூடி வந்து

கண்ணில் புதிய வானம்

கிறிஸ்துவின் பலியிதுவே இதில்

கீழ்வானம் சிவக்கும் இயேசுவின்

நல்லுறவில் இறை

நிறையருள் வாழ்வுப் பயணத்திலே

பலிபீடம் வரும் குருவோ

புது நாளில் புது

புதையல் ஒன்று தேடிக்கொண்டு

புலர்ந்ததே புது

புனித நன்னாளிதுவே புனிதம்

வருக நம் ஆண்டவர்

வருவாய் இன்று கிறிஸ்தவ

வாரீர் இறையடி தொழவே

வாருங்கள் வாருங்கள் இறைமக்கள்

வாருங்கள் வாருங்கள் பலியினில்

விடுதலை இராகங்கள் விடியலின்


பாடல்களை நமது தளத்தில் பதிவிட அனுமதி தந்த அருட்தந்தை மரியதாஸ் லிப்டன் (Bibleintamil.com) அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள்...