அம்மா உந்தன் அன்பினிலே

அம்மா உந்தன் அன்பினிலே
அருள்வாய் எமக்கு அடைக்கலமே (2)


1. 

இறைவன் படைத்த எழிலே 
இயேசுவைத் தந்த முகிலே -2
தூய்மை பொழியும் நிலவே 
துணையே வாழ்வில் நீயே


2. 

புவியோர் எங்கள் புகழே 
புனிதம் பொங்கும் அழகே -2
உன் மகன் புதிய உறவில் 
எம்மையும் அறியச் செய்வாய்