என் விழியே இயேசுவை நீ பாரு

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என் விழியே இயேசுவை நீ பாரு

என் நாவே இயேசுவை நீ பாடு (2)


1. என் சிரசே இயேசுவை நீ வணங்கு - 2

என் நெஞ்சே இயேசிடம் உனை வழங்கு

இயேசிடம் உனை வழங்கு


2. என் கரமே இயேசுவின் மொழி எழுது - 2

என் காதே இயேசுவின் மொழி கேளு

இயேசுவின் மொழி கேளு


3. என் காலே இயேசுவின் வழி செல்லு - 2

என் உயிரே இயேசுவின் பதம் நாடு

இயேசுவின் பதம் நாடு