இறை இயேசு அழைப்பேற்று அவர் அன்பு வழிசென்று

இறை இயேசு அழைப்பேற்று அவர் அன்பு வழிசென்று
புதுவாழ்வு நாம் காணுவோம் (2)
அதை நிறைவாக நாம் வாழுவோம்
நிறைவாழ்விது புதுவாழ்விது - 2
நற்செய்தி ஒளியாக சமநீதி நெறியாக -2
இறைத் தந்தையில் அகமகிழ்ந்திட
இறையரசினில் இகம் மலர்ந்திட


1. 

பரலோகத் தந்தாய் உம் புகழ் பாடுவோம் - புதுப்
படைப்பாக எமை மாற்ற அருள் வேண்டுவோம் (2)
வரலாறு புதிதாக உருவாக்குவோம் - அதில்
வறியோரின் வருங்காலம் வளமாக்குவோம் (2)
விடுதலையின் தீபங்களாய் விளிம்புகளே மையங்களாய் -2
இனி விளங்கிட என்றும் சிறந்திட புது விடியலும் இன்று புலர்ந்திட


2. 

உயர்வென்றும் தாழ்வென்றும் நிலைமாறுமே - இனி
உலகெங்கும் உள்ளங்கள் உறவாகுமே (2)
விடிவெள்ளி என இயேசு எழும் போதிலே
விடுதலையின் நற்செய்தி பூபாளமே (2)
இறைமகனின் தலைமையினில் எளியவரின் தோழமையில் -2
புது உலகமும் நாம் படைத்திட புது சமூகமும் அதில் அமைத்திட