உன் இதய வாசல் தேடி வருகின்றேன்

உன் இதய வாசல் தேடி வருகின்றேன்
என் இதயம் உறைய என்னில் வாருமே (2)
நீயில்லையேல் நானில்லையே - 2
நான் வாழ என்னுள்ளம் வா


1. 

காலங்கள் மாறலாம் கோலங்கள் மாறலாம்
காற்றசைய மறக்கலாம் கடலசைய மறக்கலாம் (2)
உன் அன்பு என்றென்றும் மாறாதய்யா
உன் நினைவில் நான் என்றும் வாழ்வேனய்யா


2. 

குயில் பாட மறக்கலாம் மயிலாட மறக்கலாம்
நயமுடனே நண்பரும் என்னை விட்டுப் பிரியலாம் (2)
உன் அன்பு என்றென்றும் மாறாதய்யா
உன் நினைவில் நான் என்றும் வாழ்வேனய்யா


3. 

உருவங்கள் மாறலாம் உருமாறிப் போகலாம்
உருகும் மனம் கருகலாம் உறவும் என்னை வெறுக்கலாம் (2)
உன் அன்பு என்றென்றும் மாறாதய்யா
உன் நினைவில் நான் என்றும் வாழ்வேனய்யா