கல்வாரி மலைமேலே கள்வர்களின் நடுவினிலே

கல்வாரி மலைமேலே 
கள்வர்களின் நடுவினிலே
கனிவுள்ள முகம் பார்த்தேன் - அது
கர்த்தரின் முகமன்றோ 
அது கடவுளின் முகமன்றோ


1. 

தேகமெல்லாம் இரத்தமயம் 
திணறுகின்றார் மூச்சுவிட
தாகம் தாகம் என்கிறார் 
தண்ணீர் கொடுக்க யாருமில்லை


2. 

அழுவதற்கோ ஆட்களில்லை 
அணைப்பதற்கோ கரங்களிலில்லை
அப்பா தந்தாய் என்கிறார் 
ஐயோ பாவம் தேவமைந்தன்